Các bạn cũng có thể gọi điện cho các bến xe để biết rõ hơn lịch xuất phát của các tuyến xe.

Bến đi Bến đến Giờ xe xuất bến tại Gia Lai Số chuyến/tháng Giá cước
(đồng/HK)
Tên đơn vị Số điện thoại đường dây nóng của đơn vị
Đức Long Buôn Ma Thuột 6h20 15 110,000 HTX VT&DV Pleiku 0913489569
6h20 15
7h00 25
7h30 25
7h00 25
8h00 25
Đức Long Buôn Ma Thuột 7h00 30 100,000 HTX Vận tải Thắng Lợi 0593822096
Đức Long Buôn Ma Thuột 12h30 30 100,000 XN VT Thành Công 05003954455
13h00 30
14h00 15
16h00 30
Đức Long Buôn Ma Thuột 8h30 30 110,000 C.ty TNHH Huy Hoàng 0593757575
Đức Long Buôn Ma Thuột 11h30 12h00 13h00 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 30 110,000 C.ty Cổ phần Xe khách Đăk Lăk 05003876924
30
30
30
30
30
30
Đức Long Buôn Ma Thuột 12h30 13h30   30  30 110,000 Xí nghiệp vận tải Chi nhánh Công ty Cổ phần QLBX Đăk Lăk 05003876789
14h00 17
Đức Long Buôn Ma Thuột 9h00 30 100,000 HTX VT&DV Tiến Đạt 0983479244
9h30 30
Đức Long Buôn Ma Thuột 12h15 15 110,000 HTX Vận tải 1/5 Đăk Lăk 05003850454
12h30 15
5h00 20 HTX VTCG Quyết Tiến 0593824136
5h00 20
7h00 20
8h20 20
9h00 20
10h00 20
Đức Long Krông Bông 12h30 15 110,000 HTX VTCG Krông Bông 05003732898
Đức Cơ Buôn Mê Thuộc 6h15 14 110,000 HTX Vận tải Gia lai 0986455722
EaKar Đức Cơ 12h30 12 110,000 HTX Vận Tải EaKar
Đức Cơ EaKar 6h30 30 110,000 HTX Vận tải Gia lai 0986455722
Đức Cơ EaKar 5h30 30 110,000 Cty CP DV vận tải gia lai “0593872227
BM Thuộc Đức Cơ 6h 14 110,000 HTX Vận Tải 1-5 0500.3850454
Chư Sê  Buôn Ma Thuột 7h00 20 70,000 HTX Vận tải Tiến Đạt 059 3820123
5h20 20 70,000
Chư Sê 7h30 20 70,000 HTX VT DV Pleiku 059 3821324
 Krông
Ana
Chư Sê 12h00 10 80,000 HTX vận tải Krông Ana 050 0637805
12h30 10
Kbang BX phía bắc 5h30 16 140,000 HTX VT KBANG 098317047
Kbang BX phía bắc 6h5 15 140,000 DNTN KIÊN CƯỜNG 094521276
Kbang BX phía bắc 5h40 30 140,000 DNTT LÝ KÌNH 0977725234
AyunPa Buôn Mê Thuộc 6h00 15 120 000 C.ty TNHH Tấn Tài 0906447888
AyunPa Buôn Mê Thuộc 6h30 15 120 000 C.ty TNHH Tấn Tài 0906447888

Comments are closed.